ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ

 ČKS 

Mistrovství republiky malých plemen

 

 

8. - 9. září 2012

 

ZKO Sahara-Podlešín https://www.zkosahara-podlesin.estranky.cz/ si Vás dovoluje pozvat na 1. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY MALÝCH PLEMEN v kategoriích ZMMP,ZMP 1,ZMP 2,ZMP 3 a ZMPO s možností zápisu zkoušky

s "Vloženým závodem ZZO" též se zápisem zkoušky z výkonu

www.krmivo-brit.cz

 

 

Organizační výbor:

ředitel závodu: Jiří Rafaj

hospodář: Ludmila Houžvičková

vedoucí stop: Roma Junek

vedoucí obran: Kateřina Komedová

vedoucí poslušností: František Škvrna 

 

Hlavní rozhodčí: Bc. Vilém BABIČKA, m. s.

Rozhodčí: Bc. Stanislav BENÍŠEK

Rozhodčí: Břetislav ŤUJÍK, m. s.

 

figurant: bude delegován

 

 

 

Soutěžní kategorie:

 

 

 • A) ZMMP v plném rozsahu zkušebního řád
 • B) ZMP1 v plném rozsahu zkušebního řádu, pro psy se složenou zkouškou max. ZMP1
 • C) ZMP2 v celém rozsahu zkušebního řádu, pro psy se složenou zkouškou max. ZMP2, min. ZMP
 • D) ZMP3 v plném rozsahu zkušebního řádu, pro psy se složenou zkouškou min. ZMP2
 • E) ZMPO v celém rozsahu zkušebního řádu
 • F) Vložený závod ZZO v plném rozsahu dle zkušebního řádu

!Všechny kategorie jsou se zápisem zkoušky!

 

 • Při rovnosti bodů se rozhoduje podle zkušebního řádu.
 • Jeden psovod může startovat max. s dvěma psy.
 • Jeden psovod může nastoupit max. ve dvou kategoriích.

 

 

Uzávěrka přihlášek:

První uzávěrka do: 16. července 2012

Druhá uzávěrka do: 19.srpna 2012

Maximální počet startujících je 50!!! 

 

Maximální počet startujících ve vloženém závodě dle ZZO je 30 psů.

Startovné 1psovod+1pes:

První uzávěrka: dospělí 400,- Kč, mládež a důchodci 300,- Kč

Druhá uzávěrka: dospělí 500,- Kč, mládež a důchodci 400,- Kč

Protest je možné podat u vedoucího akce s vkladem 450,- Kč.

Startovné: složenkou nebo na č.ú.709489173/0800 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení psovoda) spolu s přihláškou  zasílejte na výše uvedenou adresu : Ing.Jiří Rafaj, Na Dolíkách 507, Slaný, PSČ: 274 01. Nebo elektronicky na e-mail:  zko.saharapodlesin@seznam.cz . Tel: 728 078 088 do 16. července 2012.

 

 

 

 

Na přihlášku bez zaplaceného startovného nebo bez domluvy s vedoucím akce nebude brán zřetel!!!!!!

 

 

Kontaktní údaje:

Ing. Jiří Rafaj,

Na Dolíkách 507

Slaný

PSČ: 274 01

Tel: 728 078 088

e-mail:zko.saharapodlesin@seznam.cz

 web: www.mistrovstvimp.webnode.cz

 

 

 

Mapa ZKO:  www.prebormp.wbs.cz/Mapa-cviciste.html

 

 

Program závodu:

 

Prezentace:

7. září 2012 od 17:00 – 19:00

8. září 2012 do 7:00 – 8:00

 

Zahájení závodu :

8. září 2012 v 8:30hod.

 

Jednotlivé disciplíny:

8. září 9:00 – 18:00

9. září 8:00 – 15:00

 

Vyhlášení závodu:

9. září 2012 po ukončení disciplín a zpracování všech výsledků

 

 

  

Ubytování

Příjezd je možný již v pátek 7. 9. 2012. Ubytování si zajistí každý sám, seznam možností najdete na naších webových stránkách, nebo v prostoru cvičiště ve vlastních stanech po domluvě s vedoucím akce.

 

 

Občerstvení: po dobu akce je zajištěno v místě konání.

 

 

Povinnosti závodníků:

 • předložit platný očkovací průkaz s očkováním proti vzteklině, parvoviroze a psince

 • psy vázat na místě k tomu určeném

 • řídit se pokyny pořadatele

 • zodpovídat za škody způsobené svým psem

 • háravé feny musí být při prezentaci nahlášeny pořadateli

 • venčit psy na místě k tomu určeném pořadateli

 • zápis zkoušky je možný pouze:

  -po předložení platného půkazu ČKS, nebo příslušného chovatelského klubu

  -psi bez PP musí být čipováni a zaregistrováni v databázi ČKS

   

 

Dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 a ve znění zákona č.77/2004, kterým je zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích, nebudou na závod připuštěni psi nebo feny s kupírovanýma ušima.

 

Dotazy týkající se akce Vám budou případně zodpovězeny na výše uvedené kontaktní adrese.

 

 

 

Ceny:

Jsou připravené hodnotné ceny pro všechny účastníky závodu.

 

Generální sponzor závodu:

 

 

 www.krmivo-brit.cz

 

Těšíme se na Vaši účast.

 

 

 

 

 

 

                      Ing.Jiří Rafaj, Na Dolíkách 507, Slaný, PSČ: 274 01