Přihláška

KATEGORIE:   A (ZZO)  B (ZMMP)   C (ZMP 1)  D (ZMP2)  E (ZMP3)  F (ZMPO)
(zakroužkujte)       

Jméno a příjmení psovoda:                                                                               

Datum narození psovoda:                                                                                 

Adresa:                                                                                                          

ZKO (název)nebo název CHK:__________________________________________

Číslo průkazu ČKS (popř. CHK):                                                              _____

Telefon: e-mail:                                                                                                

Jméno psa/feny, CHS:                                                                                     

Plemeno:                                                                                                        

Datum narození:                                                                                               

Číslo zápisu:                                                                                                     

Tetovací číslo/číslo čipu:                                                                                    

Složené zkoušky:                                                                                            

 

Dne:                                                                                                                 

 

Podpis:                                                                                                          

 

g-graphique

 • Na přihlášku bez zaplaceného startovného, nebo bez domluvy s vedoucím akce: nebude brán zřetel!!!!!!

 

Startovné:

 • složenkou

 • nebo na č.ú.709489173/0800 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení psovoda) spolu s přihláškou  zasílejte na výše uvedenou adresu :

 • Ing.Jiří Rafaj, Na Dolíkách 507, Slaný, PSČ: 274 01.
 • Nebo elektronicky na e-mail: zko.saharapodlesin@seznam.cz 
 • Ing Jiří Rafaj - Tel: 728 078 088
 •  

  Startovné 1psovod+1pes:

  První uzávěrka: do 16.7.2012 dospělí 400,- Kč, mládež a důchodci 300,- Kč

  Druhá uzávěrka: do 19.8.2012 dospělí 500,- Kč, mládež a důchodci 400,- Kč

  Protest je možné podat u vedoucího akce s vkladem 450,- Kč.